×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 6,313 articles on Polcompball Anarchy Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  Polcompball Anarchy Wiki


  Space-Time Balancism is an inf-comp centrist non-fictional ideology that is the idealization of everything within the universe's space-time. It believes in the total harmony of ideologies by bringing balance through infinity. Every ideology that can be created, be it political, philosophical, even scientifical, should be created.

  Beliefs

  Space-Time Balancism advocates for the existence of every thought and action capable of existing in this reality. Time and space are the same: everything. Every law of science. Every scientific nonsence. Every form of agroupment. Every form of singularity. All united under one reality to bring perfect balance within the universe.

  Personality and Behavior

  Space-Time Balancism is the universe. It can do whatever it can, but it prefers not to disrupt the balance by acting in one way. So it acts in all ways always. It speaks with an esoteric type of text, trying to resemble the language of best interest at the moment, but will speak in zalgo text when irritated.

  How to Draw

  Flag of Space-Time Balanceism
  1. Draw the outline of a circle
  2. Draw a white line going around the edge of the inside of the outline.
  3. Fill the inside of the line with dark purple.
  4. Draw a slightly smaller filled greenish dark blue circle inside the dark purple one.
  5. Draw a slightly smaller filled dark petrol blue circle inside the greenish dark blue one.
  6. Draw a slightly smaller filled dark green circle inside the dark petrol blue one.
  7. Draw a big purple six-pointed star that extends from the center of the ball to almost the dark purple circle.
  8. Add two clock-hands marking 3:55 and you're done!
  Color Name HEX RGB
  White #FFFFFF 255, 255, 255
  Dark Purple #18032E 24, 3, 46
  Greenish Dark Blue #03162E 3, 22, 46
  Dark Petrol Blue #022A2E 2, 42, 46
  Dark Green #032E1A 3, 46, 26
  Purple #51306B 81, 48, 107


  Relationships

  Friends

  • Schizophrenic Accelerationism - ₵Ø₦₵łⱠł₳₮łØ₦ Ø₣ ɆVɆⱤɎ łĐɆØⱠØ₲Ɏ ₱Ø₴₴ł฿ⱠɆ. ₱ɆⱤ₣Ɇ₵₮ ฿₳Ⱡ₳₦₵Ɇ.
  • Omnipartism - ₦ł₵Ɇ ĐłVłĐł₦₲ ₮ⱧɆ ₱ØⱠł₮ł₵₳Ⱡ łĐɆ₳₴ ɆQɄ₳ⱠɎ ฿Ɇ₮₩ɆɆ₦ ɆVɆⱤɎ ₮ⱧØɄ₲Ⱨ₮. ₳ⱠⱠ ₮ⱧɆ ₵Ø₥₱₳₴₴ ⱤɆ₱ⱤɆ₴Ɇ₦₮ɆĐ!
  • Chameleonism - ł₮'₴ ₳Ⱡ₩₳Ɏ₴ ฿Ɇ₮₮ɆⱤ ₮Ø ₴Ʉ₱₱ØⱤ₮ ₮ⱧɆ₥ ₳ⱠⱠ ₮Ⱨ₳₦ ₮Ø ₱ł₵₭ ₳ ₴łĐɆ ₳₦Đ ⱧɆ ₳₲ⱤɆɆ₴ ₩ł₮Ⱨ ₥Ɇ ɆVɆⱤɎ ₮ł₥Ɇ.
  • Scientocracy - ₭₦Ø₩ⱠɆĐ₲Ɇ ₳₦Đ ₮ⱧɆ ₳₱₱Ⱡł₵₳₮łØ₦ Ø₣ ł₮ ł₴ ł₥₱ØⱤ₮₳₦₮ ₳₦Đ ₴ⱧØɄⱠĐ ฿Ɇ Ʉ₴Ɇ ɆVɆⱤɎ₩ⱧɆⱤɆ, ɆVɆ₦ ₮ⱧØɄ₲Ⱨ ₥Ɇ₮₳₱ⱧɎ₴ł₵₴ ₳ⱤɆ ₳ ฿ł₮ ₮Ɽł₵₭Ɏ ₮Ø Ⱨł₥.
  • Omni-Centrism - ₵Ø₦ĐɆ₦₴ɆĐ ₳₦Đ ฿₳₴ɆĐ. #₣ⱤɆɆØ₥₦ł₵Ɇ₦₮Ɽł₴₥

  Frenemies

  • Dead Centrism - ₵ØØⱠ, ₵ØØⱠ. ₦Ø₩, ₩ⱧɎ ₦Ø₮ ₳₱₱ⱠɎ ₮Ⱨł₴ Ⱨ₳Ⱡ₣-Ⱨ₳Ⱡ₣ ₮ⱧØɄ₲Ⱨ₮ Ø₣ ɎØɄⱤ ₮Ø ₮ⱧɆ ⱤɆ₴₮ Ø₣ ⱤɆ₳Ⱡł₮Ɏ?!?!
  • Momentism - ₵Ø₦₮ł₦ɄɆ ₳ł₥ł₦₲ ₣ØⱤ ฿₳Ⱡ₳₦₵Ɇ, ฿ⱤØ₮ⱧɆⱤ. ฿Ʉ₮ ₮ł₥Ɇ ₮₳₭Ɇ₴ ₳₦ ł₥₱ØⱤ₮₳₦₮ ⱤØⱠɆ Ø₦ ₳₵ⱧłɆVł₦₲ ł₮.
  • Senatorialism - ₮ⱧɆ ₳₱ɆӾ Ø₣ ɆӾ₮ⱤɆ₥Ɇ ₱ØⱠł₮ł₵₳Ⱡ ฿₳Ⱡ₳₦₵Ɇ. ⱧØ₩ɆVɆⱤ, ₮ØØ Ʉ₦ⱤɆ₳Ⱡł₴₮ł₵ ₮Ø Ʉ₦ĐɆⱤ₴₮₳₦Đ ł₦ ₮Ⱨł₴ ⱤɆ₳Ⱡł₮Ɏ.

  Enemies

  • File:File:Inex.png Inexistencism - R̷̬̜͇̖̊̌̇̏̈́ͅË̷̤̘̯̮͍́͐͒́̚A̶̘̙̖͎̒̀̚̕L̶̥̰̋̔ͅÎ̴̱͚̳̪̩̈̾̾͜T̵̠̰̼̭̔͜ͅŸ̷̨̳͇̞́̍̂̔͌ ̶̢̯͕͉̟̆̈́̏̑͒͠I̵͔̙̬̞̻̍̽́̒S̶̢̮͓̩͇͂ ̵̛͇̥͈̬̟͗̓̓̎P̶̨̤̩̠̮̰̃̃͒̆́̚E̴̦̤̹̖̮̐̓̀͗͂́Ŗ̷̜̗̳̩̱͂̋̿̿F̵͍͇̈͌̽̕Ȩ̵͙̺̙̽̾͒̊̀C̸̭͓̞͘T̷̛̩͂͊͗́ ̵̜͌̐͘T̶̼̮̹̀H̴̛͔̭͒̇Ė̷̫̖͚̬̊͌̊ ̸̭̟͕̳͎̔̔͘̚͠W̵̨̩͔̘̒̇̌̊̕Ạ̴̧͎͆͐͛͜͠ͅŸ̷͎͖͎͛̈́͘͝ ̵̨̖̼̺̟̤̌̈́̏͂Ĩ̶͕͖͆̀Ť̵̲͚͇̦͉͊͐͆̀̆ ̵̨͓̗̼͈̲̈́Į̴̥̝͉̜͋̃͐Š̷͎̤͎̻̹̯̀!̴̻͚͚̂͝!̵͚͋̀̏̊̆͂!̵͕̞̱̖̠͑̽̒̎͊ ̷̤͊D̶̢̰̺͖̂̾̈́o̷͕̔̏͛̑͆̕n̶̢̼̜̥͓̳̅̾'̸̧̻͆͒̓̚ṯ̸̪̮̈́͛͋ ̸̧̬̭́̍͒̎y̶̨̓̋͂̀͋ö̵̥̜͚̯̏̿́͜͝u̸̖̩̍ ̷̡̪̄̍̽d̵̨̛̲͔͐͋͋ͅa̶̠͕̠̔̓͋̈̓͜r̴̞͓͇̫̩̀͂̒͑e̸̲̙͓͔̅͐͝ ̷̢͙̝͕͔͐̈́͋̕t̷̙̰̪͒̔̈́ḩ̴͂͑͌̈́͜͠͝ì̶̧̱̯̈́͒n̶͎̯͓͛͑̒̀̕k̸̠͗̐̀̒î̷̝̿́̂̂̀n̶͔̰̾͆̈́̓̊ͅg̸̮͎͒͑͐͌ ̵̡̰̬͕̘͐̈̏ͅǫ̵̣͓͍̒̊̾̇͜͝f̵̦̥͕̹̳̕ ̷̞̐̈́̋̑͘͝ǵ̴̛̖͍̼̉̃̔͝e̶̢̦̼̰̯͙̊t̷̩͎̺̻̍͌̈́̌̒t̶̖̃̂͊̓͝ị̸̡͇̓̒̈́́̉̏ň̴̥̱̳̯͎̈́͘g̸̘̦̐̈́̀͐͂ͅ ̶͍̯͒b̴̙̤͇̬̞̰̋͊̈̕i̸̘̬̠̽̍̀̚͘͜à̶̝̙̖̻̪s̷̗̠̐̆͜͝ͅe̴̅̃ͅd̶̺͇̈́̓̈́̎̂̃ ̸̧̤͉͍́̿̀ị̸̲̞͈͛́̔͊̈́͝n̸̛̲̙̲̞̒̓́ ̵̡̾͜f̴̻̔̏̽r̷̭̘̂̎͐̕o̸̗̰͓͗͐̈́̀̂ṉ̵̻͂͒̚ṯ̴͈͔̩̽̓͠ ̷̛͈̿̈́̓o̸̳̺̖̰̤͆f̸̗͇͖͍̰̎̌̈́͘͝ ̸̨̼͎̤̯̿̈́͝m̷̳̬̠̍͋͠e̷͉̪̎̓̇̕!̷̧̛͈̘͎̈́̀ͅ
  • Time-Cubeism - ⱧØ₩ ₵₳₦ ₮ⱧɆ ₴Ʉ₥ Ʉ₱ Ø₣ ɆVɆⱤɎ₮Ⱨł₦₲ ⱤɆ₴ɄⱠ₮ ł₦ ₮ⱧɆ ₳₦₦ɄⱠ₥Ɇ₦₮ Ø₣ ɆVɆⱤɎ₮Ⱨł₦₲ ł₣ ₮ⱧɆɎ'ⱤɆ ₳ⱠⱠ ₳ⱠⱤɆ₳ĐɎ ł₦ ⱤɆ₳Ⱡł₮Ɏ? ₮Ⱨł₦₲ ĐØ₦'₮ ₵₳₦₵ɆⱠ Ɇ₳₵ⱧØ₮ⱧɆⱤ. ₮ⱧɆɎ ₵Ø₥₱ⱠɆ₥Ɇ₦₮ Ɇ₳₵ⱧØ₮ⱧɆⱤ!

  Navigation

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

  Recent changes

 • Radioactive Potato • 34 seconds ago
 • Radioactive Potato • 1 minute ago
 • Nfan • 6 minutes ago
 • EmperorAlexander99 • 10 minutes ago
 • Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.